Jdi na obsah Jdi na menu
 


*Pravidlá vyučovania*
..
Na to aby mohol študent postúpiť do vyššieho ročníka, potrebuje získať určitý počet bodov, ktoré dostáva za domáce úlohy.
.
Postupy:
z 1. do 2. ročníka: 55 bodov
z 2. do 3. ročníka: 80 bodov
z 3. do 4. ročníka: 110 bodov
zo 4.do 5. ročníka: 150 bodov
na ukončenie 5. ročníka: 200 bodov+PSTRUŠČA (Preverenie Schopností Testom Racionálneho Uvažobania Študentov Čarodejníckej Akadémie) 
.
Známky slúžia iba na prehľad, nie sú podstatné. Dôležité sú body, ktoré študent získava.
.
V - vynikajúci  15 - 13 bodov
P - pracovitý  12 - 10 bodov
D - dobrý  9 - 6 bodov
S - slabý  5 - 3 body
H - hrozný  2 - 0 bodov
K - kretén  -1 - -15 bodov
.
Môže sa stať, že profesor študentovi body za domácu úlohu strhne. To však len v prípade, ťe študent úmyselne napísal domácu úlohu vulgárne, posmešne, alebo pohoršujúco.
.
Jeden školský rok trvá jeden mesiac v rl. Vždy v prvý deň mesiaca bude zadané učivo a domáva úloha z predmetu. Študent má termín na vypracovanie domácej úlohyvždy do 12. dňa a 24. hodiny od zadania úlohy. Ak úlohu odovzdá v tomto termíne, má možnosť získať maximálne 15 bodov, čo je plný počet. Druhé učivo a domáca úloha budú vždy zadané vždy 12 dní po zadaní prvej úlohy a učiva. Termín odovzdania úlohy je vždy 24. deň mesiaca do 24. hodiny. Tento termín je však zároveň aj druhým termínom pre odovzdanie prvej úlohy z prvého učiva. Avšak, ak študent odovzdá prvú úlohu až na druhý termín, maximálny  počet bodov, ktoré môže získať je 10. Druhý termín odovzdávania druhej úlohy nieje.
.
Pre lepšie pochopenie:
MÁJ
1. zadanie prvého učiva a úlohy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 1. termín odovzdania úlohy z prvého učiva / zadanie 2. učiva a úlohy
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. 2. termín odovzdania úlohy z prvého učiva / 1. termín odovzdania 2. úlohy
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. opravené úlohy, udelené body, vybavené prestupy v ročníkoch
.
Profesor je povinný zadávať a opravovať domáce úlohy v stanovenom čase. Takže musí najneskôr v poslednom dni mesiaca poslať riaditeľkám body a prestupy v ročníkoch a nasledujúce dve učivá. Učivá musí posielať najmenej tri dni pred zverejnením. Musí hodnotiť objektívne bez akéhokoľvek rozdielu.